Restoran „McDonald’s“, Kragujevac

Opis projekta

Arhitektonsko rešenje

U pogledu programskih i prostornih uslova objekat je rađen na osnovu Uslova za uređenje prostora koji su urađeni na osnovu važećeg Detaljnog urbanističkog plana. Idejnim projektom objekat je tretiran kao prostorna i funkcionalna celina koja se sastoji iz postojećeg objekata i i dograđenog dela koji se interpolira u postojeći gradski milje. Gradski ambijent i potreba da se iskoriste sve prednosti i potencijali lokacije centra grada, dispozicije funkcionalnih celina i raznovrsne vizure uslovili su kompleksan tretman fasade.Prema zelenilu je projektovana ravna, transparentna fasada tako da objekat vizuelno komunicira sa terasom hotela i pešačkom zonom. Osnovni kubus dograđenog dela razdvojen je od postojećeg objekta neutralnim elementom od armiranog stakla ,čime je postignut skladan likovni integritet celine.Oblikovanje objekta je postignuto jednostavnim osnovnim elementima bojenog ravnog zida, erkera, transparentnog stakla i čeličnih elemenatatako da upotpunjuju sliku slojevite urbane matrice.

Materijalizacija

 • objekat je projektovan u konstruktivnom sistemu podužnih i poprečnih AB zidova; krovna konstrukcija je tako|e AB kao i stepenice
 • na starom delu postojeća stolarija je zamenjena novom ali prema nacrtima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac; na dograđenom delu je fasadna zid zavesa od eloksiranog aluminijuma; završna obrada fasade je fasakril; krov je ravan; sa oblogom od klinker pločica; čelični elementi su obloženi armiranim staklom i bojeni auto-lakom
 • podovi su u zavisnosti od funkcije prostorije: granitna keramika, klinker pločice, obična kermika, kiselootporni premazi….
 • zidovi se oblažu keramičkim pločicama ili se boje masnom bojom
 • spušteni plafoni su od vodootpornih gips-kartonskih ploča ili armstrong u zavisnosti od funkcije prostorija

Detalji projekta

 • INVESTITOR:McDonald's
 • LOKACIJA:Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.19
 • PROJEKTANT:P.P. STUDIO ARCUS dia Z.Đorović, dia B.Redžić, dia D.Ivanović, dia A.Nedeljković
 • POVRŠINA:800 m² - dogradnja
 • GARAŽNI PROSTOR:-
 • POVRŠINA RENOVIRANOG OBJEKTA:300 m² - adaptirani deo