O nama

GRADINA je pre svega siguran partner sa profesionalnim odnosom prema poslu, kojim rukovodi visokoobrazovani stručni tim.

GRADINA iza sebe ima više od 4.500 izgrađenih i renoviranih objekata.

GRADINA je izgradila ili renovirala više od 4.000.000 m2 stambenog i poslovnog prostora.

U naše objekte ugrađeno je oko 360.000 km armature. Armaturom te dužine mogli bismo da stignemo do Meseca.

Ugradili smo u naše zgrade 2.500.000 m3 betona. To je količina koja odgovara zapremini Keopsove piramide.

Ovo je dobro urađeno

Od firme koja je počela sa troje zaposlenih, za ove 33 godine GRADINA se razvila u jednu od vodećih građevinskih kompanija u Srbiji. Ovog trenutka sposobni smo da gradimo najzahtevnije objekte u skladu sa najvišim svetskim standradima. Raznovrsnost ponude, kvalitet gradnje, kao i rokovi koje uvek poštujemo bez obzira na nepredviđene okolnosti, iz godine u godinu preporučivali su nas novim komintetima. Zahvaljujući tome do sada smo izgradili ili rekonstruisali više od 4.500 objekata, ukupne površine oko četiri i po miliona kvadrata poslovnog i stambenog prostora.

Poštujući zahteve investitora, naša kompanija uvek je išla u korak s vremenom, tako da je postala jedna od retkih građevinskih firmi na ovim prostorima čije se kompletno poslovanje obavlja korišćenjem računara, od projektne dokumentacije do konstantnog praćenja radova na gradilištima putem interneta.

Ugled koji je do sada GRADINA stekla, jedan je od naših najvrednijih aduta.

Dosledni smo i istrajni u nameri da neprekidno unapređujemo, kako naš kolektiv, tako i poslovanje. Zajedno sa našim partnerima, unapređujemo i životnu sredinu, pa možemo bez ikakvih ograda da kažemo kako na taj način, uprkos vremenu u kome živimo, sve činimo što je u našoj moći da svet oko nas bude lepše mesto za život.

Naša poslovna kultura zasniva se na poštovanju integriteta, kako investitora, tako i našeg prirodnog okruženja.

Kvalitetnim i samopregornim radom uvek izvršavamo sve poslove, uvek težeći da poboljšavamo naš učinak.

Zadati rokovi za nas su svetinja, bez obzira na vremenske uslove ili nepredviđene okolnosti.

Održivost, rast i razvoj naše kompanije postižemo zahvaljući jasno postavljenim smernicama za budućnost, uvek imajući svest o dobrobiti, ne samo naše kompanije, već i naših klijenata i partnera.

Klijenti i partneri u svakom momentu imaju našu potpunu posvećenost i maksimalnu pažnju. Na sve nepredviđene promene poslovnih okolnosti reagujemo brzo, inovativno i fleksibilno.

Spisak prijatelja naše kompanije, u stvari, predstavlja spisak naših klijenata i poslovnih partnera. Svako ko dođe da radi sa nama, veoma brzo se uveri zašto je to tako.

Pouzdana i efikasna rešenja za svoje klijente stavaramo kontiniranim unapređivanjem standrada kvaliteta u skladu sa najvišim svetskim standardima.

Renomirani svetski proizvođači sa kojima sarađujemo, kao i njihovi materijali koje ugrađujemo, predstavljaju jednu od najznačajnijih referenci naše kompanije.

Poslovne rezultate i radno okruženje neprestano unapređujemo svakodnevnim odgovornim radom, savesnim i proaktivnim odnosom prema svakom zadatku.

Radna atmosfera u našoj kompaniji zasnovana je na uzajamnom poštovanju, uvažavanju i neograničenom poverenju klijenata, partnera, zaposlenih i vlasnika.

Naša vizija je podizanje brenda i prepoznatljivosti imena GRADINA, pre svega kvalitetnom uslugom koju pružamo. Zahvaljujući do sada realizovanim objektima, pouzdanosti, i kooperativnosti – stručna javnost nas već prepoznaje kao lidera na ovim prostorima u izgradnji projekata baziranih na obnovljivim izvorima energije.

Da bi ostvarila svoju misiju, naša kompanija uspostavlja i unapređuje sopstveni integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji obuhvata: upravljanje kvalitetom (usaglašen sa standardom ISO 9001:2008), upravljanje zaštitom životne sredine (usaglašen sa standardom ISO 14001:2004) i upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu (usaglašen sa standardom OHSAS 18001:2007), upravljanje energijom ISO 50001:2011, kao i upravljanje bezbednosti informacija ISO 27001:2013.

Jedan od osnovnih ciljeva poslovanja naše kompanije je promocija energetski efikasne gradnje, pri čemu je krajnji cilj smanjenje potrošnje energije. U tom pogledu naša kompanija preduzima brojne aktivnosti kao što su: učestvovanje u realizaciji konkretnih projekata poboljšanja energetske efikasnosti, širenje svesti o značaju energetske efikasnosti, prenošenje znanja i iskustava iz zemalja EU na polju donošenja i implementacije zakonske regulative i projekata energetske efikasnosti, povezivanje svih relevantnih učesnika na polju energetske efikasnosti u Srbiji, a i šire. U tom smislu naši inženjeri poseduju sve neophodne licence za energetsku efikasnost zgrada.

Najviši prioritet naše kompanije je zdravlje i bezbednosti ljudi. Zbog toga sve što radimo – radimo na potpuno bezbedan način. U tom pogledu,  pre bilo kakvih aktivnosti, obezbeđujemo sve neophodne resurse za potpunu implementaciju bezbednosnih programa.

Prepoznali smo i najnovije tendencije u građevinarstvu primenom zelene gradnje, pa naši inženjeri imaju sve neophodne sertifikate i licence LEED standarda.

Gradina - rukovodstvo

Gradina Company Profile

Gradina - celebrating 20 years

Hodnik Gradina