Sertifikati i licence

Sve svoje poslovne aktivnosti GRADINA redovno usklađuje sa primenjivim zahtevima pozitivne zakonske regulative u svim segmentima poslovanja zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Bezbedna gradilišta + temeljni procesi + kompetentni ljudi = ODLIČNA GRADNJA.

Naša osnovna obaveza je “Nulti nivo povreda ljudi”.

GRADINA poseduje licence koje izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture:

I090A1 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova za kulturna dobra od izuzetnog značaja.

I090A2 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa jasno određenim granicama katastraskih parcela i kulturnih dobara upisanoh u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara.

I091A1 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte u granicama nacionalnog parka i obejkte u granicama zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja.

I092A2 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom.

I093A2 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova za stambene komplekse višeg porodičnog stanovanja kada je investitor Republike Srbija.

Svoj integrisani sistem menadžmenta (IMS) GRADINA stavlja u funkciju stalnog nastojanja da u svom poslovanju što celovitije, efikasnije, efektivnije i pouzdanije zadovoljava kako zahteve i potrebe naručilaca, tako i šire društvene zajednice.

Temeljno opredeljenje naše kompanije je da stalno unapređuje svoje poslovanje. Upravljanje, koordinacija i svakodnevna kontrola svih aktivnosti obezbeđu da krajnji proizvod – izgradnja objekta bude vrhunskog kvaliteta. Zbog toga naša kompanija uspostavlja i unapređuje sopstveni integrisani sistem menadžmenta koji obuhvata:

upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008,

upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001:2004

upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu OHSAS 18001:2007,

upravljanje energijom ISO 50001:2011 i  

upravljanje bezbednosti informacija ISO 27001:2013.

 

Ciljevi naše kompanije su da:

  1. omogućimo bezbedno radno okruženje, kako za naše zaposlene, tako i za ugovarače – ulaganjem u bezbednu opremu i postrojenja;
  2. neprekidno usavršavamo naše sisteme i procese;
  3. promovišemo bezbednost na radu povećanjem svesti među našim zaposlenima i podizvođačima;
  4. generalno poboljšavamo organizacionu bezbedonosnu kulturu.