Delatnost

GRADINA je pre svega siguran partner sa profesionalnim odnosom prema poslu, kojim rukovodi visokoobrazovani tim stručnjaka.

Izgradnja

Gradina d.o.o. se bavi  izgradnjom i rekonstrukcijom objekata. Reputaciju smo stekli na  stambenim i poslovnim objektima, na objektima posebne namene kao što su bolnice, benzinske pumpe, automobilski i tržni centri.

Uspešno rešavamo sve zahteve, stručno i kvalitetno izvodimo kako grube građevinske tako i zanatske radove, sa najboljim materijalima koji se nalaze na našem tržištu i u najkraćim mogućim rokovima.

Rekonstrukcija

Koliko je znanja i umešnosti potrebno da se izgradi novi objekat, možda je još veće umeće i izazov od staroga napraviti novo. To potvrđuju brojni objekti na kojima je naše preduzeće izvelo rekonstrukcije manjeg ili većeg obima. Sa kvalitetnim i osposobljenim kadrom uspeli smo da rekonstruišemo brojne poslovne i stambene objekte, kao i objekte od kulturnog i  istorijskog značaja.

U naše objekte ugrađeno je oko 360.000 km armature. Armaturom te dužine mogli bismo da stignemo do Meseca.

Ugradili smo u naše zgrade 2.500.000 m3 betona. To je količina koja odgovara zapremini Keopsove piramide.