Budućnost koja je sa vama

Izlazeći u susret potrebama naših klijenata, u gradnji koristimo najsavremenije materijale i najmodernije instalacije, a sve po principu – danas u svetu, već sutra u vašem domu ili poslovnom prostoru.

Ono što je na mnogim meridijanima daleka graditeljska budućnost u ovdašnjem građevinarstvu postalo je realnost, upravo zahvaljući našoj kompaniji – od implementiranja koncepta “zelene zgrade”, preko projekata koji su koncipirani po svim pravilima “energenske efikasnosti”, pa sve do sistema takozvane “pametne kuće” koji se prilagođavaju svim vremenskim uslovima.

GRADINA se trudi da objedini sve napore za očuvanjem prirodnih resursa i zdravije životne sredine upotrebom:

  • recikliranih materijala,
  • proizvoda koji čuvaju prirodne resurse,
  • materijala veoma dugog veka trajanja kojima nije potrebno neprekidno održavanje,
  • proizvoda bez toksičnih i drugih štetnih posrednih i neposrednih uticaja na ljude i okolinu,
  • proizvoda koji štede energiju ili vodu,
  • proizvoda koji doprinose bezbednom i zdravom radnom i životnom okruženju.

 

Svoje poslovne aktivnosti redovno smo usklađivali sa zahtevima zakonske regulative u svim segmentima poslovanja, dosledno sprovodeći sve propisane standarde – od zaštite životne sredine i bezbednosti, pa sve do zaštite zdravlja na radu. Spomenute programe realizovaćemo i ubuduće kroz analize i vrednovanja uticaja odnosno rizika u tim oblastima. Kroz tehničko-tehnološka rešenja i uputstva za otklanjanje i smanjenje štetnih uticaja, naša kompanija će i nadalje brinuti o svim segmentima bezbednosti, zdravlja i ekoloških standarda u građevinarstvu, kao i o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Neprestano smo pratili, preispitivali i usmeravali aktivnosti svih organizacionih delova, službi i pojedinaca, kako bi naša politika kvaliteta bila u potpunosti realizovana. Zaposleni u našoj kompaniji od prvog dana su u bili upoznati sa takvom politikom, te su u skladu s tim jasno prepoznavali svoje svakodnevne zadatke, ovlašćenja i odgovornosti. U budućnosti ćemo i dalje, kroz svakodnevne aktivnosti, obezbeđivati informacije i neophodne resursa, da bismo maksimalno motivisali zaposlene kako bi bili spremni da realizuju zacrtanu politiku kvaliteta.

Ciljevi naše kompanije biće i dalje predmet stalnog preispitivanja od strane najvišeg rukovodstva, koje je svoj sistem menadžmenta kvaliteta i do sada neprekidno usavršavalo i blagovremeno prilagođavalo, kako svetskim standardima, tako i svim novonastalim promenama u poslovnom i društvenom okruženju. Osnovni cilj nam je bio, a i ostaće –neprestano usavršavanje kako bismo napredovali u svakom segmentu rada i poslovanja.