Budućnost koja je sa vama

Izlazeći u susret potrebama naših klijenata, u gradnji koristimo najsavremenije materijale i najmodernije instalacije, a sve po principu – danas u svetu, već sutra u vašem domu ili poslovnom prostoru.

Ono što je na mnogim meridijanima daleka graditeljska budućnost u ovdašnjem građevinarstvu postalo je realnost, upravo zahvaljući našoj kompaniji – od implementiranja koncepta “zelene zgrade”, preko projekata koji su koncipirani po svim pravilima “energenske efikasnosti”, pa sve do sistema takozvane “pametne kuće” koji se prilagođavaju svim vremenskim uslovima.

Kupola alžirske ambasade u Beogradu

Poslovna zgrada u bloku 23, Novi Beograd

Hidrocentrala

GRADINA se trudi da objedini sve napore za očuvanjem prirodnih resursa i zdravije životne sredine upotrebom:

  • recikliranih materijala,
  • proizvoda koji čuvaju prirodne resurse,
  • materijala veoma dugog veka trajanja kojima nije potrebno neprekidno održavanje,
  • proizvoda bez toksičnih i drugih štetnih posrednih i neposrednih uticaja na ljude i okolinu,
  • proizvoda koji štede energiju ili vodu,
  • proizvoda koji doprinose bezbednom i zdravom radnom i životnom okruženju.

 

Svoje poslovne aktivnosti redovno smo usklađivali sa zahtevima zakonske regulative u svim segmentima poslovanja, dosledno sprovodeći sve propisane standarde – od zaštite životne sredine i bezbednosti, pa sve do zaštite zdravlja na radu. Spomenute programe realizovaćemo i ubuduće kroz analize i vrednovanja uticaja odnosno rizika u tim oblastima. Kroz tehničko-tehnološka rešenja i uputstva za otklanjanje i smanjenje štetnih uticaja, naša kompanija će i nadalje brinuti o svim segmentima bezbednosti, zdravlja i ekoloških standarda u građevinarstvu, kao i o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Neprestano smo pratili, preispitivali i usmeravali aktivnosti svih organizacionih delova, službi i pojedinaca, kako bi naša politika kvaliteta bila u potpunosti realizovana. Zaposleni u našoj kompaniji od prvog dana su u bili upoznati sa takvom politikom, te su u skladu s tim jasno prepoznavali svoje svakodnevne zadatke, ovlašćenja i odgovornosti. U budućnosti ćemo i dalje, kroz svakodnevne aktivnosti, obezbeđivati informacije i neophodne resursa, da bismo maksimalno motivisali zaposlene kako bi bili spremni da realizuju zacrtanu politiku kvaliteta.

Ciljevi naše kompanije biće i dalje predmet stalnog preispitivanja od strane najvišeg rukovodstva, koje je svoj sistem menadžmenta kvaliteta i do sada neprekidno usavršavalo i blagovremeno prilagođavalo, kako svetskim standardima, tako i svim novonastalim promenama u poslovnom i društvenom okruženju. Osnovni cilj nam je bio, a i ostaće –neprestano usavršavanje kako bismo napredovali u svakom segmentu rada i poslovanja.

S obzirom na neophodnost ulaganja u izvore obnovljive energije iz biomase, vetra, malih hidroelektrana i geotermalnih izvora, ta vrsta angažmana došla je u centar pažnje država, potencijalnih investitora i potrošača u celom svetu. Primera radi, 2007. godine, EU je postavila cilj zemljama članicama da do 2020. godine minimum 20% energije u svakoj od zemalja treba da potekne iz obnovljivih izvora energije. Srbija ima značajne izvore obnovljive energije kojima bi mogla da zadovolji novonastale zahteve. U tom smislu Vlada Srbije razvila je i kompletnu strategiju kako bi podstakla razvoj i investicije u ovaj sektor, a samim tim i ispunila obavezu po Ugovoru o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope.

GRADINA je jedna od prvih kompanija koja je prepoznala nove tendencije i savladala tehnologiju izvođenja malih hidroelektrana. Potpuno smo obučeni i kvalifikovani da gradimo male i srednje hidroelektrane. Kao društveno odgovorna kompanija Gradina je već izgradila dve mini hidroelektrane, sopstvenim sredstvima.