Naselje Stepa Stepanović

Opis projekta

Jedan od objekata koje je finansirala Građevinska direkcija Srbije u okviru kompleksa kasarne Stepa Stepanović. Nalazi na građevinskoj parceli G.P. 3, koja je na severozapadnom delu kompleksa. Prema nameni objekat je stambeni sa podzemnom garažom. Sastoji se iz četiri lamele spratnosti Po+Pr+6+Ps.

Detalji projekta

  • INVESTITOR:Građevinska direkcija Srbije
  • LOKACIJA:Kasarna Stepa Stepanović
  • PROJEKTANT:ZAPP d.o.o.
  • POVRŠINA:16.230 m²