Turska ambasada u Beogradu

  • Turska ambasada

  • Turska ambasada

  • Turska ambasada

  • Turska ambasada

  • Turska ambasada

  • Turska ambasada

Opis projekta

Rekonstrukcija ambasade  i izgradnja konzulata Republike Turske.

Koncipirana je kao monumentalna ugaona građevina sa raskošno, akademski oblikovanom fasadom, predstavlja arhitektonsko-urbanističku vrednost, deo je uličnog poteza i učestvuje u formiranju ambijenta. Nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine ,,Stari Beograd’’.

Objekat je izgrađen po projektu arh.Živojina Nikolića, nastalom u arhitektonskom birou arh. Svetolika Mladenovića 1924. g. Izveden je u duhu akademizma na čijim fasadama značajno mesto zauzimaju izuzetni primeri arhitektonske plastike i slobodne skulpture, rad vajara Živojina Lukića i Luke Velimirovića.

Objekat Konzulata Republike Turske, spratnosti 2Po+P+4, nalazi se na mestu postojećeg pomoćnog dvorišnog objekta i izveden sa specifičnom modernom, prvi put u Srbiji izvedenom Evonik fasadom.

Detalji projekta

  • INVESTITOR:Ambasada Republike Turske
  • LOKACIJA:Krunska 1-3
  • POVRŠINA:ambasada 1.589.05 m2 + konzulat 1. 278.41 m²