Stambena zgrada u Đakovačkoj ulici

Opis projekta

 

Detalji projekta