Salon automobila „Citroen“

Opis projekta

Površina predmetne parcele iznosi 6259 m², bruto nadzemna površina objekta iznosi 5765.93 m², a bruto podzemna površina objekta iznosi 1797.06 m².

Salon automobila projektovan je da zadovolji potrebe izlaganja većeg broja automobila, u nivou niskog i visokog prizemlja. U nivou niskog prizemlja salonu se pristupa sa interne saobraćajnice na lokaciji, iz pravca savske magistrale. U nivou visokog prizemlja salonu se pristupa iz pravca radničke ulice. Donji i gornji nivo salona povezani su unutrašnjim armiranobetonskim zavojitim stepeništem.

Na 1. i 2. spratu projektovan je fleksibilan kancelarijski prostor sa 10 kancelarija na 1. i 14 kancelarija na 2. spratu, kojima se pristupa sa galerija koje su otvorene prema salonu u nivou visokog prizemlja.

Sva četri nivoa salonskog i kancelarijskog dela objekta vezana su zajedničkim stepeništem sa liftovskim oknom u delu objekta prema servisu.

Salon i servis automobila predstavljaju dve konstruktivne celine međusobno odvojene dilatacijom od 5cm.

Oba objekta su skeletna, armiranobetonska, betonirana na licu mesta.

Na prvom i drugom spratu projektovan je fleksibilan kancelarijski prostor. Izvedena su četiri nivoa salonskog i kancelarijskog dela, kao i salon i servis za automobile.

Detalji projekta

  • INVESTITOR:Anex d.o.o. Vuka Karadžića br. 8
  • LOKACIJA:Beograd, Ul. Radnička bb
  • PROJEKTANT:Anex d.o.o. Vuka Karadžića br. 8