Proizvodni kompleks Sika d.o.o.

  • Proizvodni kompleks Sika d.o.o.

  • Proizvodni kompleks Sika d.o.o.

  • Proizvodni kompleks Sika d.o.o.

  • Proizvodni kompleks Sika d.o.o.

Opis projekta

5.000 m² izgrađeno je za sedam meseci.

Detalji projekta

  • INVESTITOR:Sika d.o.o.
  • LOKACIJA:North inzinjering d.o.o.
  • PROJEKTANT:5.000 m²