Jugoslovensko dramsko pozorište

  • Jugoslovensko dramsko pozorište - pogled sa strane

  • Jugoslovensko dramsko pozorište - pogled sa strane

  • Jugoslovensko dramsko pozorište - pogled sa strane, noću

  • Jugoslovensko dramsko pozorište - detalj fasade

  • Jugoslovensko dramsko pozorište - hol

Opis projekta

Postojeći ulazni deo je zastakljen i pripojen ulaznom holu. Visina ulaznog hola i foajea na taj način su povećani u odnosu na postojeći objekat koji je srušen. Urađena je i potpuno nova sala sa jednom galerijom i lođama u nivou drugog sprata. Na taj način ispostavljeni su uslovi vidljivosti u skladu sa svim zahtevima savremenog pozorišta.

Iako je projekat podrazumevao rekonstrukciju, on sadrži i poboljšanja vizuelne sagledivosti pristupa i ulaza u pozorišnu zgradu duž glavne ose. Povećanjem visina ose iznad fontane koja se nalazi ispred pozorišta, dobijen je adekvatan volumen ulazne zone. Foaje je projektovan sa dvostrukom visinom i širokom pristupnom rampom ka sali. Na taj način omogućena je potpunu sagledivost unutrašnjih komunikacija koja svojom pokrenutošću doprinosi dinamici prostora i uspostavlja dvostruku vizuelnu komunikaciju pri ulazu i izlazu iz sale.

Pored rigipsove palete proizvoda u enterijeru su korišćeni drvo, granit, staklo, inoks – tako da su svi ugrađeni materijali ukomponovani u skladnu celinu. Spoljni zidovi su urađeni od armiranog betona ili giter blokova sa oblogom od mineralne vune. Glavna fasada (iz ulice Kralja Milana) obložena je staklenom zid-zavesom po ideji autora.

Posle požara, na zgradi Jugoslovenskog dramskog pozorišta urađena je kompletna sanacija objekta u konstruktivnom i prostorno-funkcionalnom pogledu.

Na takmičenju BPB Trophy SCG, GRADINA je za Jugoslovensko dramsko pozorište 2003. godine dobila Prvu nagradu za najlepši enterijer.

Detalji projekta

  • INVESTITOR:Skupština grada Beograda – Sekretarijat za kulturu
  • LOKACIJA:Kneza Milana 50, Beograd
  • PROJEKTANT:ARCHTIC, arh. Zoran Radojičić, arh. Dejan Miljković
  • POVRŠINA:7.000 m²