Galenika Holding

  • Galenika Holding

  • Galenika Holding

  • Galenika Holding

  • Galenika Holding

Opis projekta

ARHITEKTONSKO REŠENJE:

urbanističko arhitektonsko rešenje ovog prostora urađeno je na osnovu projektnog programa investitora i uslova za zaštitu centralnog jezgra Zemuna koje je izdao Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Objekat je postavljen na građevinskoj liniji sa naglašenim motivima na uglu i na delovima ulaznih partija u poslovni prostor. Ova akcentovana mesta su rešena balkonima iznad ulaza i terasom sa zastakljenom, transparentnom konstrukcijom na uglu objekata. Ukupno objekat sadrži prizemlje, prvi sprat, drugi sprat i potkrovlje. Prizemlje je rešeno kao prodajni prostors sa 8 lokala. Ulaz u objekat je preko vetrobrana u holski prostor sa portirnicom. Iz holskog prostora, postavljena je vertikalna komunikacija stepeništem, kao i liftom za ostale etaže. Na uglu objekta, kao i na delu južnog pasaža urađena je strukturalna fasada.

ukupna površina objekta je 1.609,48 m²

MATERIJALIZACIJA:

svi spoljni zidovi su rešeni kao sendvič, sa potrebnim slojem termoizolacije koja zadovoljava proračun termičke zaštite.

svi unutrašnji zidovi su od šuplje opeke d=12cm ili d=7cm u produžnom malteru sa jednovremenom ab serklaža sve malterisano produžnim malterom finalnom obrađeni bojom za zidove po želji investitora

konstruktivni sistem je skeletni sa seizmičkim platnima a sve u AB; međuspratna konstrukcija je krstasto armirana; krovna konstrukcija je takođe kosa AB ploča, sve rađeno u običnoj oplati osim plastike na fasadi koja je u glatkoj

prozori i vrata na fasadi su od eloksiranog aluminijuma zastakljenog termopan staklom

podovi su projektovani zavisno od namene prostorije: mermer, itison, parket, keramičke pločice

pokrivanje objekta izvršeno bakarnim limom na daščanoj podlozi, oluci tako|e izrađeni od bakarnog lima

završna obrada površina spoljnih zidova je u veštačkom kamenu

Detalji projekta

  • INVESTITOR:GALENIKA HOLDING
  • LOKACIJA:Zemun, Masarikov trg broj 8
  • PROJEKTANT:Tiping Belgrade, arh. Miša Simunovski
  • POVRŠINA:1.609,48 m²