Bajrakli džamija

Opis projekta

U Putopisima Evlije Čelebije može se pronaći podatak da je Bajrakli džamija sagrađena oko 1575. godine i da je bila jedna od 273 džamije i mesdžida (posebne islamske bogomolje) u to doba u Beogradu. Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po zadužbinaru, trgovcu čojom Hadži-Aliji. U vreme austrijske vladavine (od 1717. do 1739.) pretvorena je u katoličku crkvu. To je bilo vreme kada i srušen najveći broj beogradskih džamija.
Po ponovnom turskom zauzimanju Beograda, džamiju je 1741. obnovio Husein-beg, ćehaja (pomoćnik) glavnog turskog zapovednika Ali-paše, pa se po njemu neko vreme zvala Husein-begova ili Husein-ćehaijna džamija. Krajem osamnaestog veka konačno je dobila ime Bajrakli džamija, po barjaku koji se na njoj isticao, kao znak za istovremeni početak molitve u svim džamijama. Posle obnove u devetnaestom veku, koju su preduzeli srpski knezovi, Bajrakli-džamija je postala glavna beogradska džamija.

GRADINA je renovirala niz objekata koji se nalaze u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a Bajrakli džamija je jedan od njih.

Nakon paljenja Bajrakli džamije 2004. godine , GRADINA je izvela rekonstrukciju I delimičnu restauraciju ove, jedine aktivne beogradske džamije.

Detalji projekta

  • INVESTITOR:-
  • LOKACIJA:Gospodar Jevremova 11, Beograd